Anmodning indgivet om sletning fra handel på Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark og påbegyndelse af tvangsindløsning af minoritetsaktionærer

Selskabsmeddelelse 16/2023 – Herning, Danmark, 4. maj 2023 – Efter annonceringen af det endelige resultat af ureguleret frivilligt offentligt købstilbud (”Købstilbuddet”) fra Project Astro Bidco A/S (”Tilbudsgiver”) til visse aktionærer i Re-Match Holding A/S (“Re-Match” eller “Selskabet”), en pioner inden for bæredygtig genanvendelse af kunstgræs, i selskabsmeddelelse (nr. 15/2023) den 4. maj 2023, har Tilbudsgiver informeret Re-Match om, at Tilbudsgiver har besluttet at benytte rettighederne i Selskabslovens §§ 70 og 72 til at gennemføre en tvangsindløsning af aktier i Selskabet, der ejes af resterende minoritetsaktionærer.

Handlerne i Købstilbuddet forventes at blive afviklet den 10. maj 2023. Alle resterende minoritetsaktionærer i Selskabet forventes i separat opfordringsmeddelelse den 16. maj 2023 at blive opfordret til at overføre deres aktier i Re-Match til Tilbudsgiver inden for en periode på fire uger, der forventes at slutte den 13. juni 2023, i overensstemmelse med Selskabslovens §§ 70 og 72.

På Selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 23. marts 2023 (”EGM”) blev det besluttet at vedtage en bemyndigelse til bestyrelsen i Re-Match til i perioden indtil den 30. juni 2023 at indgive en ansøgning til Nasdaq Copenhagen A/S om frivillig sletning af Selskabets aktier fra handel på Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark.

Bestyrelsen i Re-Match har i dag efter anmodning fra Tilbudsgiver indgivet en anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S om at slette Selskabets aktier fra handel på Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark. Anmodningen er baseret på den forenklede procedure i regel 2.6(c)(i) i Supplement D i Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares dateret den 21. marts 2023, da Tilbudsgiver efter afviklingen af Købstilbuddet vil besidde mere end 90% af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet og derfor kan gennemføre en tvangsindløsning af aktier, der ejes af minoritetsaktionærer.

Med forbehold for godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S forventes den sidste handelsdag med Selskabets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark at blive den 15. maj 2023.

 

For yderligere information, kontakt venligst:
Martin Plambek, CMO, +45 5211 1125, mp@re-match.com

 

Certified Advisor: 
Daniel Sand
E-mail: dsd@beierholm.oaklins.com
Beierholm Corporate Finance P/S
Østergade 26B
1100 København
Danmark

Kontakter

Martin Plambek
CMO
Tlf:+4552111125
mp@re-match.com

Vedhæftninger