Indberetning af transaktion med Re-Match Holding A/S’ aktier udført af nærtstående til ledende medarbejder

Selskabsmeddelelse 19/2023 – Herning, Danmark, 9. maj 2023 – Re-Match Holding A/S (”Re-Match” eller ”Selskabet”), en pioner inden for bæredygtig genanvendelse af kunstgræs, har i henhold til artikel 19 i markedsmisbrugsforordningen modtaget en indberetning om en transaktion med Re-Matchs aktier udført af en nærtstående til en ledende medarbejder i Re-Match.

Der henvises til den vedhæftede indberetning.

Der henvises også til selskabsmeddelelser nr. 1/2023 dateret den 1. marts 2023, nr. 9/2023 dateret den 28. marts 2023 og nr. 15/2023 dateret den 4. maj 2023 vedrørende blandt andet Project Astro Bidco A/S’ uregulerede frivillige offentlige købstilbud til visse aktionærer i Re-Match (”Transaktionen”).

I forbindelse med Transaktionen har Ankersen Inc Ltd (nærtstående til bestyrelsesmedlem Rasmus Frøkiær Ankersen) foretaget den transaktion, der er beskrevet i vedhæftede indberetning, på datoen, som fremgår af indberetningen.

 

For yderligere information, kontakt venligst:
Martin Plambek, CMO, +45 5211 1125, mp@re-match.com

 

Certified Advisor: 
Daniel Sand
Email: dsd@beierholm.oaklins.com
Beierholm Corporate Finance P/S
Østergade 26B
1100 København
Danmark

Kontakter