Cookie- en privacybeleid

Achtergrond en Doel

re-match.com respecteert uw privacy en verzamelt daarom alleen gegevens over u in overeenstemming met de huidige Deense wetgeving.

Wanneer u re-match.com (de “website”) bezoekt, worden gegevens over u verzameld teneinde onze inhoud aan te passen en te verbeteren en de waarde van de advertenties die op de website worden weergegeven, te vergroten. Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld, kunt u uw cookies verwijderen en stoppen met het gebruik van de website.

In dit cookie- en privacybeleid leest u meer over de gegevens die we verzamelen, de cookies die we gebruiken om deze te verzamelen, waarvoor de verzamelde gegevens worden gebruikt en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Website eigenaar

De website is eigendom van en wordt beheerd door:

Re-Match A/S
HI-Park 415
7400 Herning
Denemarken

CVR: 35465529
T: +45 77 34 67 34
E: info@re-match.com

Cookies

Persoonsgegevens

Algemeen

Persoonsgegevens omvatten alle soorten informatie die u kunnen identificeren. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u inhoud bekijkt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan prijsvragen of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, op andere manieren gebruik maakt van onze diensten of aankopen doet via de website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten gegevens: Een unieke ID en technische gegevens van uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-adres, geografische locatie en op welke sites u klikt (interesses).

Als u uitdrukkelijk toestemming geeft en de gegevens zelf invoert, verwerken wij ook: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betalingsgegevens. Dit gebeurt meestal bij het aanmaken van logingegevens of het doen van aankopen.

Veiligheid

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering, publicatie, verlies, aantasting, openbaarmaking aan onbevoegde derden, misbruik of andere verwerking in strijd met de wet.

Doeleinden

De gegevens worden gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die naar alle waarschijnlijkheid het meest relevant zijn voor u, om uw aankopen en betalingen te registreren en om de door u gevraagde diensten te leveren, bijvoorbeeld om u een nieuwsbrief te sturen. We gebruiken de gegevens ook voor het optimaliseren van onze diensten en inhoud.

Retentieperiode

We bewaren de gegevens voor de wettelijk toegestane periode en we verwijderen de gegevens wanneer ze niet meer nodig zijn. De termijn is afhankelijk van de aard van de gegevens en de reden waarvoor ze worden bewaard. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek te vermelden voor het verwijderen van gegevens.

Openbaarmaking van gegevens

Gegevens over uw gebruik van de website, de advertenties die u te zien krijgt en waar u eventueel op klikt, uw geografische locatie, geslacht, leeftijdsgroep enz. worden, indien deze gegevens bekend zijn, aan derden verstrekt. De betreffende derde partijen staan vermeld in de sectie “Cookies” hierboven. De gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

Daarnaast maken wij voor de opslag en verwerking van gegevens gebruik van een aantal derde partijen. Zij verwerken de gegevens alleen namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Recht op inzage en klachten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens. Ook kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Als de gegevens die over u worden verwerkt onjuist zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Alle verzoeken in verband hiermee moeten worden gericht aan: info@re-match.com. Als u een klacht wilt indienen betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de Deense autoriteit voor gegevensbescherming.

Verzoek de verwijdering van uw gegevens van deze pagina