Gennemførelse af det frivillige uregulerede offentlige købstilbud og godkendelse fra Nasdaq Copenhagen af anmodning om sletning af aktier fra handel

Selskabsmeddelelse 20/2023 – DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE FRIGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VIL VÆRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Herning, Danmark, 11. maj 2023 – I selskabsmeddelelse nr. 15 af 4. maj 2023 annoncerede Re-Match Holding A/S (”Selskabet” eller ”Re-Match”) det endelige resultat af Project Astro Bidco A/S’ (”Tilbudsgiver”) frivillige uregulerede offentlige købstilbud til visse aktionærer i Re-Match (det ”Offentlige Købstilbud”). I selskabsmeddelelse nr. 16 af 4. maj 2023 blev det annonceret, at Selskabet efter anmodning fra Tilbudsgiver havde indgivet en anmodning til Nasdaq Copenhagen om at slette Selskabets aktier fra handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, og at Tilbudsgiver havde til hensigt at benytte rettighederne i Selskabslovens §§ 70 og 72 til at gennemføre en tvangsindløsning af aktier i Selskabet, der ejes af resterende minoritetsaktionærer.

Det Offentlige Købstilbud er nu blevet gennemført og afviklet. Efter afvikling af det Offentlige Købstilbud besidder Tilbudsgiver 97,5% af aktierne og stemmerettighederne i Re-Match.

Nasdaq Copenhagen A/S har i dag accepteret at slette Selskabets aktier (ISIN DK0061553674) fra handel på Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark baseret på den forenklede procedure i regel 2.6(c)(i) i Supplement D i Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares dateret den 21. marts 2023.

Nasdaq Copenhagen har bekræftet, at sidste handelsdag med Selskabets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market Denmark bliver mandag den 15. maj 2023.

Tilbudsgiver har bekræftet over for Nasdaq Copenhagen og Selskabet, at Tilbudsgiver vil anmode alle minoritetsaktionærer i Selskabet, ved en separat opfordring tirsdag den 16. maj 2023, til at overdrage alle resterende aktier i Re-Match til Tilbudsgiver inden for en periode på fire uger, der udløber tirsdag den 13. juni 2023 i overensstemmelse med Selskabslovens §§ 70 og 72. Efter udløbet af perioden på fire uger vil Tilbudsgiver udbetale tvangsindløsningssummen gennem Euronext Securities (VP Securities A/S) til de resterende minoritetsaktionærer i Re-Match, der ikke forinden har overdraget deres aktier til Tilbudsgiver, hvorefter ejerskab af de aktier, der ejes af de ikke-overdragende aktionærer, vil blive overført til Tilbudsgiver.

Yderligere information angående tvangsindløsningen vil være tilgængelig i den separate opfordring, der vil blive offentliggjort af Tilbudsgiver den 16. maj 2023.

 

For yderligere information, kontakt venligst:
Martin Plambek, CMO, +45 5211 1125, mp@re-match.com

 

Certified Advisor: 
Daniel Sand
E-mail: dsd@beierholm.oaklins.com
Beierholm Corporate Finance P/S
Østergade 26B
1100 København
Danmark

Kontakter

Martin Plambek
CMO
Tlf:+4552111125
mp@re-match.com

Vedhæftninger